Wendy Smits

Wendy Smits - FrontrunnerFrontrunner Projects en agile werken

Is: Coördinator Ledenservice bij Gehandicaptensport Nederland

Missie 

Meer lef, vertrouwen en betrokkenheid creëren om kansen te pakken en te innoveren binnen de sport in Nederland 

Wat wil je leren

Hoe kan de sport aansluiting vinden bij nieuwe (technologische) ontwikkelingen en profiteren van slimme werkwijzen met als doel vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.   

Leerzame fuck-up 

Bij de ontwikkeling van een online product heb ik me bij de keuze van de leverancier teveel laten beïnvloeden door argumenten die niet direct van belang waren voor de totstandkoming en bruikbaarheid van het product. Gevolg hiervan is dat we extra hebben moeten investeren in aanpassingen om de beoogde resultaten te halen. Mijn lering hieruit: luisteren naar anderen is goed, maar blijf daarbij wel focus houden op je eigen doelen.