"Transitie in de sport," het is een uitdrukking die iedereen die werkt bij een sportbond in de afgelopen jaren wel eens heeft gehoord. Met een minder deftig woord gesteld: de georganiseerde sport moet veranderen. De ledentallen bij de meeste Nederlandse sportverenigingen lopen terug, maar tegelijkertijd gaan...